Typy výkonov

Vstupné vyšetrenie

Prvá návšteva nepozostáva len z vyšetrenia samotných zubov, ale kompletného vyšetrenia  dutiny ústnej a priľahlých oblastí tváre a krku. Je nutné oboznámiť sa aj s celkovým zdravotným stavom pacienta. Je nevyhnutné lekárovi podať presné informácie o ochoreniach, ktorými trpíte a priniesť kompletný zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate. Lekár vyšetrí sliznice, priľahlé mäkké tkanivá, lymfatické uzliny a následne dôkladne vyšetrí oba zuboradia. Ku kompletnému vyšetreniu patrí aj zhotovenie röntgenových snímkov a taktiež zhodnotenie úrovne ústnej hygieny .

Cieľom vstupného vyšetrenia je zhodnotiť stav dutiny ústnej a následne vytvoriť liečebný plán, ktorý zohľadňuje problémy, s ktorými pacient prichádza a aj tie, ktoré boli objavené pri vyšetrení lekárom. Lekár poskytne pacientovi možnosti liečby, tzv. plán terapie.

Röntgenologické vyšetrenie je nevyhnutné, pretože lekárovi prinesie mnoho cenných informácii, ktoré nie je možné zistiť len klinickým vyšetrením. Na veľkom OPG snímku je možné zhodnotiť stav čeľustného kĺbu, zistiť vzťah koreňov zubov k čeľustným dutinám, zistiť počet zubov (chýbajúce či nadpočetné), polohu zubov či zubných zárodkov, zhodnotiť stav úrovne kosti alveolárnych výbežkov a iné. Čo sa týka kazov, je OPG snímok nedostatočný.

K diagnostike kazov sú nutné detailné intraorálne snímky, na ktorých sú viditeľné už aj kazy v počiatočných štádiách.Tieto kazy sú pre oko v medzizubnom priestore a pod plombami neviditeľné. Pri včasnej diagnostike kazov sa predíde následným komplikáciám, ktoré súvisia s hlbokými kazmi. Preto je zhotovenie snímkov štandartným krokom pri vstupnom aj preventívnom vyšetrení. Okrem kazov sú rtg snímky neodmysliteľnou súčasťou vyšetrenia bolestivých stavov a pri endodontickom ošetrení.

Pri röntgenovom vyšetrení je pacient chránený  ochrannými pomôckami a dávky žiarenia, ktorým je pacient ( i opakovane) vystavovaný, nie sú nebezpečné. Jeden snímok OPG pre pacienta znamená dávku žiarenia cca 10 mikroSv a pri malom snímku maximálne 1mikroSv. Pre porovnanie, priemerná hodnota prirodzeného ožiarenia, ktorému sme neustále vystavení je zhruba 3000 mikroSv/rok, spiatočný let z Londýna do New Yorku predstavuje dávku približne 200 mikroSv. Röntgenovému vyšetreniu sa vyhýbame jedine v tehotenstve.

Súčasťou dôkladného a precízneho vyšetrenia je aj zhodnotenie úrovne dentálnej hygieny. Zhodnotenie zdravia mäkkých tkanív, následná inštruktáž správnej techniky čistenia a individuálny výber medzizubných kefiek. Pre následnú domácu starostlivosť a prognózu ďalšej liečby je nevyhnutné profesionálne odstránenie povlaku, pigmentácií a zubného kameňa.

 

Preventívna prehliadka

Význam pravidelných preventívnych prehliadok bol už niekoľkokrát spomenutý v článkoch, ktoré sú  k dispozícii v sekcii „Užitočné rady“.

 V našej ordinácii kladieme dôraz na dôslednú diagnostiku, prevenciu a včasné rozpoznanie problému. 

Počas preventívnej prehliadky si lekár dôkladne vyšetrí oba zuboradia ako klinicky tak aj röntgenologicky. Rtg snímky sú neoddeliteľnou diagnostickou pomôckou, hlavne pri odhaľovaní počiatočných medzizubných kazov alebo kazov pod starými výplňami.

Lekár zhodnotí stav zubov, ale aj mäkkých tkanív  a úroveň ústnej hygieny.V prípade potreby inštruuje pacienta o správnej technike čistenia zubov a výbere medzizubnej kefky. Taktiež v tejtzo návšteve je nanajvýš vhodné, aby pacient absolvoval dentálnu hygienu (odstránenie povlakov, pigmentácii, zubného kameňa) ultrazvukom alebo špeciálnymi nástrojmi-kyretami.

Dentálna hygiena a následná pravidelná domáca starostlivosť o dutinu ústnu je základom pre následnú liečbu a jej prognózu.

 

Ošetrenie kazu

Ošetrenie kazu prebieha spravidla v lokálnej anestézii, pretože už aj pomerne malé kazy, ktoré ešte nie sú príliš hlboko, ale už predsa zasiahli dentin (substancia zuba pod sklovinou) sú už značne bolestivé. To z toho dôvodu, že v dentine prebiehajú drobné výbežky nervu, ktoré reagujú na studené pri oplachovaní vodnou pištolou, na fúknutie vzduchovou pištolou a hlavne na mechanické dráždenie ako je vŕtanie zubnou vŕtačkou. Výplň následne zhotovujeme individuálne podľa lokálnych (sucho, hygiena, množstvo zbytkových zubných tkanív, rozsah kazu, rozhoduje/nerozhoduje estetika a iné), ale aj celkových faktorov (alergie,celkové ochorenia,financie a pod). Pacienti si najčastejšie želajú výplň z kompozitného materiálu, tzv. biele výplne. Okrem estetiky, poskytujú tieto nové materiály výhodu v možnosti šetrnejšej preparácii zuba, mechanickej odolnosti a v neposlednom rade neobsahujú ortuť a ťažké kovy. Ošetrenie kompozitnou výplňou spravidla prebieha za použitia kofferdamovej blany a je časovo značne náročné.

 

Bielenie zubov

Ide o minimálne invazívny a vpodstate kozmetický výkon na zosvetlenie odtieňa zubov. Žiarivo biele zuby dodávajú mladistvejší vzľad, človek pôsobí reprezentatívnejšie a sebaistejšie.

Sfarbenie zubov má rôznu príčinu. Zuby sa zafarbujú z potravín, vplyvom fajčenia, z liekov, s pribúdajúcim vekom a pod. Výsledný odtieň bielenia závisí na etiológii zafarbenia zubov. Najťažšie sa bielia tmavo sfarbené zuby po užívaní tetracyklínových antibiotík. V našej ordinácii pracujeme so systémom, ktorý nám umožňuje niekoľko variant bielenia. Domáce bielenie, kedy má pacient doma umelohmotné nosiče zhotovené na základe odtlačkov a do nich si aplikuje bieliaci gel. Bielenie prebieha spravidla 14 dní. Druhou variantou je ordinačné bielenie priamo v ordinácii. Toto bielenie je síce rýchlejšie a efektnejšie ako prvý spôsob, ale efekt vybielených zubov má značne kratšiu trvanlivosť. Z dlhodobého hľadiska je najvhodnejšie kombinované bielenie-bielenie doma, po ktorom nalseduje dobielenie v ordinácii.

Je možné bieliť aj samostatne jedene zub v prípade jeho tmavého sfarbenia. Ide o devitálne zuby, do ktorých sa aplikuje na niekoľko hodín až dní bieliaca látka a pacient chodí na kontroly prípadne výmeny bieliacej látky. Jedná sa o tzv . "walking bleach" techniku.

 

Endodontické ošetrenie

Laicky povedané, jedná sa o ošetrenie zubných kanalíkov alebo tzv. "vyberanie nervu".

Ošetrenie je nutné v prípade zapáleného nervu, odumretia či gangrény nervu a taktiež pri zápale v okolí koreňa zubu v dôsledku šírenia sa infekcie z koreňa do kosti.

Ide o jedno z najnáročnejších ošetrení v zubnej ordinácii vôbec. Vyžaduje si značné odborné znalosti a ošetrenie je časovo, ale aj technicky náročné a nákladné. Koreňová anatómia každého zuba je veľmi komplikovaná a ošetrenie často prebieha v niekoľkých návštevách. Je nutné mať k dispozícii röntgenový prístroj, prístroj pre meranie dĺžky koreňových kanálikov, nástroje na vyčistenie a rozšírenie kanálikov a prístroje na následné zaplnenie kanálikov. Počas ošetrenia je nevyhnutná výrazná dezinfekcia koreňových kanalikov, kvoli zničeniu patogénnych mikróbov, ktoré sposobili zápal nervu. Bez silnej dezinfekcie je ošetrenie nedostatočné. Dezinfekciu je možné uskutočniť len za použitia kofferdamovej blany pre izoláciu. Bez izolácie by mohlo dôjsť k poškodeniu slizníc. Pre nasadenie kofferdamovej blany je častokrát nutné pred samotným ošetrením vybudovať na zube tzv. preendodontickú dostavbu, prípadne odstrániť prerastené ďasno zákrokom, ktorý sa nazýva gingivoplastika vysokofrekvenčným prúdom. Bez toho by nebolo možné nasadiť kofferdamovú blanu, odizolovať problematický zub od dutiny ústnej a teda následne dostatočne dezinfikovať infikovaný koreňový kanálik. Bez týchto krokov by nebolo možné plnohodnotné a kvalitné endodontické ošetrenie. Z uvedeného vyplýva, že je nutné značné technické vybavenie ordinácie a taktiež časový priestor na všetky kroky ošetrenia. Pre ďalšiu prognózu zubu, ale nestačí len samotné kvalitné endodontické ošetrenie, ale aj následná rekonštrukcia zubnej korunky. Endodonticky ošetrené zuby sú spravidla zuby výrazne deštruované kazom, zuby s rozsiahlymi výplňami či po frakture a teda s veľkou stratou vlastných tvrdých zubných tkanív. Preto je kvalitná rekonštrukcia zuba možná najčastejšie pomocou sklovláknových čapov a následne protetickou prácou (korunka, onlay, overlay).

 

Protetické práce

Protetika nahradzuje stratu zubných tkanív alebo zubov v rôznom rozsahu. Ak ide o rekonštrukciu časti zuba, vtedy hovoríme o inleyi, onleyi, overlayi, fazete alebo korunke. Značne oslabený a deštruovaný zub je možné rekonštruovať len spomínanými protetickými prácami. Takýto zub musí byť nabrúsený do vhodného tvaru a následne sa spravia odtlačky, ktoré sa pošlú zubnému technikovi. Zuby pred rekonštrukciou, sú tak deštruované, že pred samotným brúsením je väčšinou nutné ich opatriť skleneným čapom a ešte dobudovať kompozitným materiálom. Prípadne gingivoplastikou upraviť ďasno okolo zubu, aby boli napreparované hranice dobre prístupné odtlačkovej hmote a následne čitateľné pre zubného technika pri modelácii náhrady. Pri strate 1 alebo viacerých zubov je možné chýbajúce zuby nahradiť tzv. mostíkom. Ak sú straty zubov väčšie, medzery rozsiahlejšie, vtedy mostík nie je indikovaný a zuby je možné nahradiť snímacími náhradami.