Vyrazený zub

   Ako správne postupovať pri úrazoch zubov :

1.       Zub/úlomok zuba ak je to možné nájsť a priniesť so sebou.

2.       Zub na mieste ihneď vložiť naspäť do lôžka a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

3.       Ak zub na mieste nevložíte do zubného lôžka, transportovať v studenom mlieku, fyziologickom roztoku alebo nasliniť do misky, sáčku atď. slinami postihnutého a okamžite vyhľadať lekára. S predlžovaním doby od vyrazenia zubu do opätovnej replantácie(vloženie do zub. lôžka) sa výrazne znižuje šanca na prihojenie zuba.V žiadnom prípade sa zub nesnažiť očistiť vreckovkou, jedine ak tak jemne opláchnuť vodou a taktiež  netransportovať zub vo vreckovke, v ruke, vo vrecku a pod.