Biela vs. kovová výplň

      Cieľom tohto textu je aspoň čiastočne priblížiť pacientovi rozdiel medzi bielou a kovovou výplňou.

     Biela alebo kompozitná plomba je v súčasnosti trendom. Nejde však len o trend, ale aj o bezpochyby značný pokrok v oblasti záchovnej stomatológie. Kompozitný materiál sa zjednodušene povedané skladá z dvoch častí- organickej a anorganickej. Okrem nich ešte aj z dalších prídavných zložiek. Materiál tuhne na základe radikálovej polymerizácie, ktorá je iniciovaná svetlom, chemicky, teplom alebo kombináciou uvedeného. V zubnej ordinácii sa najčastejšie využívajú svetlom tuhnúce materiály eventuelne svetlom a chemicky tuhnúce. K ich ztuhnutiu je nutná LED polymerizačná lampa.

Kompozitný materiál je estetický, chemicky a farebne stály, dostatočne mechanicky odolný pri dodržaní indikačnej hranice. Pri jeho použití je však nutné dodržať predovšetkým niekoľko zásad:

 • absolútne suché pracovné pole (bez slín, krvi z ďasien, vody a aerosolu pri dýchaní), čo je možné zabezpečiť len použitím kofferdamu (farebná blana so sponou usadenou na zub/y), buničinové valčeky či štvorčeky sú dostačujúce len v určitých prípadoch
 • perfektná ústna hygiena bez povlaku, zápalu ďasien a krvácania
 • vrstvenie materiálu po tenkých vrstvách (max. 2mm) a osvietenie lampou po každej aplikovanej vrstve, čo si vyžaduje dostatok času na ošetrenie

VÝHODY :

 1. estetika
 2. preparácia ohraničená len na kazivé ložisko, bez nutnosti odstraňovania tvrdých zubných tkanív nepostihnutých kazom z dôvodu zabezpečenia udržania výplne. Je možné miniinvazívne (šetrné) ošetrenie kazu
 3. chemická stálosť, bez uvoľnovania zložiek výplňového materíálu
 4. nevyvoláva galvanické prúdy, ktoré vznikajú pri kontakte dvoch rôznych kovov (napríklad amalgámová plomba a kovová korunka) a elektolytu(v tomto prípade slina). Následkom môže byť pálenie, pocit kovovej chuti v ústach, zmeny sliznice dutiny ústnej ( až prekancerózne-leukoplakické lézie) a.i.

NEVÝHODY : 

 1. citlivosť na techniku spracovania (sucho, hygiena, vrstvenie,..)
 2. časová náročnosť 

 

Kovová respektíve amalgámová výplň sa používa od 19.storočia viac než 150 rokov. V súčasnosti sa od jej použitia značne úpušťa. Ide o zmes striebra, cínu, medi, zinku a ortute. Jednotlivé komponenty sa pri príprave zmiešajú a materiál následne chemicky tuhne.

VÝHODY :

 1. mechanicky odolný
 2. vďaka striebru a medi je možné ovplyvnenie bakteriálneho metabolizmu a produkty korózie utesnia prípadnú netesnosť

NEVÝHODY :

 1. neestetický materiál
 2. spôsobuje mikro až makropraskliny zubu
 3. k retencii plomby je nutná razantnejšia preparácia často do oblastí zubu nepostihnutých kazom
 4. vedie termické (teplé a studené) podnety, čo spôsobuje chronické dráždenie pulpy (nervu)
 5. môže dôjsť k alergickej reakcii na ťažké kovy ( striebro, meď, zinok, cín, ortuť)
 6. vznik elektrogalvanizmu a s tým popísané negatívne javy - kovová pachuť, zmeny na slizniciach, pálenie
 7. môže dochádzať k uvolňovaniu ortute, čo môže ovplyvňovať nervovú sustavu, obličky 
 8. pri odstraňovaní nevyhovujúcej amalgámovej výplne je vzniknutý aerosol vdychovaný nielen pacientom ale aj ošetrujúcim personálom a zaťažuje organizmum obsiahnutou ortuťou a ťažkými kovmi
 9. absolútne nevyhovujúci k rozsiahlejším dostavbám

 

            Veríme, že po prečítaní predošlých faktov, zvážite voľbu vhodného materiálu pre ošetrenie Vašich zubov. Z lásky k Vašim zubom a k Vám, tak ako sa o to snažíme aj my. 

                                                                         Tím zubnej ordinácie EsthéDent.