Cenník služieb

Naša zubná ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, preto pacient hradí ošetrenie v plnej výške. Cena za ošetrenie je vždy individuálna, podľa typu výkonu. Informácie o cenách neposkytujeme telefonicky ani e-mailom.
 
výkon cena
Vstupné vyšetrenie 25 Eur 
Preventívna prehliadka 15 Eur
Vstupné vyšetrenie a prehliadka deti do 5r. zdarma
Vyžiadané akútne ošetrenie 10 Eur
RTG snímok  5 Eur
Dentálna hygiena 35 Eur
Nácvik techniky čistenia,
výber medzizubných kefiek
5 Eur
Anestézia 10 Eur
Kompozitná výplň,dostavba 35-60 Eur
Výplň / extrakcia dočasného zuba 20 Eur
Endodoncia 55-110 Eur
FRC čap 30 Eur
Extrakcia stáleho zuba 30-40 Eur
Poplatok za neodhlásenie sa z termínu 10 Eur
Ordinačné bielenie 1 čelusť  80 Eur

Kompletný cenník je pacientom k dispozícii v našej zubnej ordinácii.